Kringloop

Naast het activiteitencentrum hebben wij een kringloopwinkel. Deze winkel wordt gerund door onze zorgklanten en begeleiders. In de winkel is van alles te doen. Zoals het beheren van de kassa, sorteren en prijzen van binnengekomen spullen, inrichten van de winkel, verwerken van afval en het bezorgen van de verkochte spullen. Lijkt dit je een mooie uitdaging? Dan ben je van harte welkom om in onze winkel te werken

Wat heeft de kringloopwinkel:

De kringloopwinkel zamelt kleding, elektrische apparaten, fietsen, meubels, huisraad en allerlei andere “herbruikbare” goederen in. Deze goederen worden tegen zo laag mogelijke prijzen verkocht. Onze winkel heeft geen winstoogmerk.

In de winkel worden alle ingebrachte goederen beoordeeld, schoongemaakt, indien nodig gerepareerd. Vervolgens wordt alles geprijsd en uitgestald.